Executivul a aprobat noi modificări la Codul Penal al Republicii Moldova

Executivul a aprobat noi modificări la Codul Penal al Republicii Moldova

Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi proiectul de Lege cu privire la completarea articolului 109 din Codul Penal al Republicii Moldova, în vederea diminuării numărului de infracţiuni care pot fi soluţionate ca urmare a împăcării părţilor, transmite Biroul comunicare și relații cu presa al Guvernului.

img16000910

Amendamentul îngustează cercul persoanelor în privința cărora poate fi înlăturată răspunderea penală drept rezultat al împăcării dintre autorul infracțiunii cu partea vătămată. Prin urmare, făptaşului care nu se află la prima sa abatere de la lege în ultimii cinci ani pentru infracţiuni similare, i se va aplica pedeapsă în raport cu gradul prejudiciabil al faptei săvîrșite.

În urma unei analize efectuate de către Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, numărul cazurilor de infracţiuni comise repetat de aceleaşi persoane în perioada 2010-2014 este impunător. Tocmai de aceea, amendamentul propus are menirea de a diminua numărul de cauze penale care se finalizează prin împăcarea părților.

Documentul urmează să fie prezentat spre examinare şi aprobare Parlamentului Republicii Moldova.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *