​ÎNTREPRINDERILE DIN TRANSNISTRIA VOR FI SCUTITE DE ACHITAREA „IMPOZITULUI PE PIERDERI”

​ÎNTREPRINDERILE DIN TRANSNISTRIA VOR FI SCUTITE DE ACHITAREA „IMPOZITULUI PE PIERDERI”

Întreprinderile din Transnistria, în structura veniturilor cărora la sfârșitul anului 2015 veniturile din vânzările produselor proprii a constituit cel puțin 70%, nu vor achita „impozitul pe pierderi”. Aceasta presupun modificările intrate în vigoare marți la Legea autoproclamatei RMN „privind impozitul pe venit al organizațiilor”.

Potrivit agenţiei „INFOTAG”, hotărârea a fost adoptată la inițiativa liderului de la Tiraspol, Evgheni Șevciuk, și are drept scop „spijinirea întreprinderilor în condițiile mediului economic extern negativ, precum și micșorarea poverii fiscale pentru întreprinderile ce au pierderi”.

Până în prezent organizațiile ale căror venituri din vânzări nu acopereau cheltuielile pentru producția realizată sau se aflau la același nivel, baza de impozitare se determina luând în considerare rentabilitatea de cinci procente. Adică, la sfârșitul fiecărui an întreprinderile care au lucrat în pierdere erau nevoite să recalculeze baza de impozitare și să achite impozit nu pentru profitul acumulat, ci pentru costul produselor fabricate. Astfel, autoritățile au încercat să stimuleze întreprinderile să lucreze mai bine, să desfășoare activitățile economice transparent și să nu ascundă veniturile proprii.

Totuşi, în prima jumătate a anului 2015, din cauza diminuării cererii pe piețele externe, pierderi au înregistrat 131 de întreprinderi din regiune, inclusiv 40 — industriale. Situația nu s-a îmbunătăţit nici în a doua jumătate a anului, respectiv mulți nu au resurse financiare nici pentru a achita impozitele.

„Declinul activității economice a țărilor vecine dictează reguli și în activitatea întreprinderilor noastre. Pentru exportatorii din Transnistria există pericol de stopare a activității. Ei au fost expuşi la condiții foarte dure. De asemenea, au fost nevoiți să creeze baza materială proprie pentru executarea contractelor. Mai mult, de regulă, agenţii noştri economici exportă producția dată pentru că necesitățile pieței interne sunt mici, iar devalorizarea leului, cu care noi lucrăm, a dus la faptul că ei acumulau venituri de trei ori mai mici decât cele calculate în contract”, a spus viceministrul Dezvoltării Economice, Natalia Sokolova.

Natalia Sokolova a menționat că „la sfârșitul anului 2015 întreprinderile în ale căror venituri din vânzări cota producției proprii constituie cel puțin 70%, nu vor efectua recalcularea bazei fiscale, dar aceasta nu vizează întreprinderile care oferă servicii”.

http://www.infotag.md/rebelion-ro/216882/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *