Proiectul Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor încalcă principiile de bază ale legiferării

Proiectul Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor încalcă principiile de bază ale legiferării

Prevederile proiectului Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor sunt importante, având ca scop instituirea unui cadru legal îmbunătăţit de protecţie a consumatorului de abuzurile comercianţilor, dar prin promovarea acestui proiect în calitate de lege separată se încalcă principiile de bază ale legiferării. Concluzia aparţine experţilor Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), care au efectuat o expertiză a proiectului din perspectiva drepturilor omului.

Expertul CAPC, Radu Jigău, a declarat marţi, 24 noiembrie, la o conferinţă de presă la IPN că în procesul de elaborare autorii nu au ţinut cont că în legislaţia naţională deja există reglementări care protejează consumatorii la încheierea contractelor.

Potrivit expertului, cadrul legal existent stabileşte deja şi norme de revocare a bunurilor şi serviciilor, cum ar fi prevederile relevante din Codului Civil, dar şi prevederile Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii din decembrie 2011, lege care, de altfel, pune în aplicare prevederile Directivei europene 93/13/CEE.

Radu Jigău a menţionat că aceste norme legale cu siguranţă trebuie îmbunătăţite şi actualizate la prevederile Directivei, însă într-un mod în care să uşureze aplicarea uniformă, să înlăture dubla reglementare şi excesul de reglementare. Or, în opinia sa, toate reglementările din actul legislativ expertizat s-ar fi putut încadra armonios în prevederile Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, precum şi în Codul Civil.

Altminteri, proiectul ar corespunde în principiu cu prevederile Constituţiei RM, Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Directivei  europene cu privire la drepturile consumatorilor şi altor acte internaţionale. De asemena, expertiza nu a scos la iveală vreo deficienţă în proiectul legislativ care ar fi făcut obiectul sesizării la Curtea Constituţională sau la CEDO

Expertiza a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

http://www.ipn.md/ro/societate/73157