SIS vrea să detașeze ofițeri de informaţii în 17 instituții ale statului: Conducătorii organelor de stat se opun iniţiativei

SIS vrea să detașeze ofițeri de informaţii în 17 instituții ale statului: Conducătorii organelor de stat se opun iniţiativei

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova insistă pe necesitatea stringentă a detaşării ofiţerilor de informaţii în autorităţile publice pentru îndeplinirea unor funcţii în interesul securităţii naţionale. Acestă idee a fost expusă de șeful SIS, Mihai Balan, și în cadrul ședinței speciale a Parlamentului din 2 decembrie. 

Potrivit SIS, acest imperativ a fost expus pe data de 07.12.2015 într-o scrisoare adresată Prim-ministrului în exerciţiu, Gheorghe Brega, urmare a constatării pericolelor şi vulnerabilităţilor în domeniile economic, social, în sistemulfinanciar-bancar, energetic, bugetar.

”În scopul sporirii capacităţilor de anticipare, de obţinere la timp a informaţiilor, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, ofiţerii SIS urmează să întreprindă în instituţiile detaşate un şir de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea acţiunilor care ar periclita securitatea de stat, publică şi a persoanei. La fel, aceştia vor acorda sprijin conducătorilor instituţiilor în  exercitarea controlului privind asigurarea păstrării şi prevenirii scurgerii informaţiilor ce constituie secret de stat şi altor informaţii  importante pentru stat, prevenirea şi contracararea elementelor de corupţie din instituţii, în limita competenţei”, precizează Serviciul de Informații.

SIS mai menționează că asemenea solicitări au fost expediate și anterior de către SIS, însă conducătorii organelor de stat se opun iniţiativei Serviciului de a detaşa ofiţeri de informaţii sau oferă funcţii fără acces la informaţii şi fără posibilităţi de reacţionare.

În scrisorile expediate, Serviciul de Informaţii şi Securitate a solicitat sprijinul următoarelor autorităţi de stat:

1.        Banca Naţională a Moldovei;

2.        Ministerul Finanţelor

3.        Serviciul Vamal

4.        Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

5.        Ministerul Economiei

6.        Agenţia Medicamentului

7.        Compania Naţională de Asigurări în Medicină

8.        Centrul Naţional Anticorupţie (teste de integritate, contracararea spălării banilor şi a finanţării terorismului, conform competenţei)

9.        Inspectoratul General de Poliţie

10.   Departamentul Poliţiei de Frontieră

11.   Biroul Migraţie şi Azil

12.   Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

13.   Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură

14.   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

15.   Academia de Ştiinţe a Moldovei

16.   ÎS „Moldtelecom”

17. SA „Moldovagaz”

http://www.realitatea.md/sis-vrea-sa-deta-eze-ofi-eri-de-informatii-in-17-institu-ii-ale-statului-conducatorii-organelor-de-stat-se-opun-initiativei_31013.html

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *