Victimele microîmprumuturilor!

Victimele microîmprumuturilor!

În condițiile crizei economice și instabilității politice, în Moldova și-au impulsionat activitatea organizațiile de microfinanțare. Piața mircoîmprumuturilor înflorește văzînd cu ochii: publicitatea de pe pereții caselor și din stațiile transportului public, din presă și internet aduce roade.

„Unda verde” pentru cămătarii secolului XXI a fost dată de stat, care a permis eliberarea către populație și întreprinzători a împrumuturilor momentane, fără a menționa procentele enorme și obținînd un profit colosal. Deja sute de moldoveni se consideră victime ale acțiunilor organizațiilor de microfinanțare.

Recent, Parlamentul a manifestat interes față de această temă: deputatul Dumitru Diacov a solicita informația privind activitatea instituțiilor financiare de microcreditare. Potrivit lui, legislația le permite acestora „să fure cetățenii și întreprinderile mici”.

Firma „include contorul”

Piața microfinanțării în Moldova se împarte în trei grupuri principale: împrumuturile pentru businessul mic, împrumuturi de consum și împrumuturi pînă la salariu. În ultimele două cazuri rata eficientă oscilează într-un diapazon larg, atingînd, se pare, culmi neverosimile.

Ambalajul atractiv sub forma posibilității de a obține suma necesară urgent și fără probleme ascunde un șir de tertipuri. Dacă credeți că 25% sau 30% e prea mult, atunci să știți că există împrumuturi și mai scumpe.

Deoarece termenul de microcreditare în multe cazuri nu depășește 1-2 luni, în publicitate se pune accentul pe faptul că acest tip de împrumut prevede doar o rată de 2%. La o examinare mai detaliată devine clar că 2% din suma împrumutului se calculează pentru fiecare zi de utilizare a banilor. Dacă această rată va fi achitată timp de un an, atunci se acumulează 700% anuale!

Desigur, există puțini doritori de a lua un asemenea împrumut pe un an, scopul acestuia este de a oferi o sumă mică pînă la salariu. Însă perfectînd tranzacția, mulți uită de circumstanțele neprevăzute ce ar putea prelungi termenul contractului.

Atunci apare regretul că a fost nevoie de implicarea în această datorie financiară. Dacă clientul nu poate restitui împrumutul în termenul stabilit, lui i se permite doar achitarea ratei dobînzii. Se încheie un acord adițional și „contorul se include” din nou. Această operațiune poate fi efectuată de mai multe ori.

„Semne clare de escrocherie”

Legea cu privire la organizațiile de microfinanțare a fost adoptată în Moldova în 2004. Cu ajutorul ei se prevedea extinderea accesului populației, a întreprinzătorilor individuali, a întreprinderilor mici și mijlocii la sursele de finanțare. Însă legea doar a asigurat baza legislativă pentru activitatea multor organizații ce se ocupă cu acordarea unor sume mici de bani cu împrumut pe termen mic și cu dobîndă mare.

Companiile de microfinanțare le oferă cetățenilor și întreprinderilor mici împrumuturi în baza contractului. Prin lege este permisă și altă activitate conexă, dacă aceasta este stipulată în documentele fondatoare. Acest fapt le permite organizațiilor să atragă banii investitorilor privați pentru acordarea împrumuturilor în mod simplificat.

Legea are doar 10 articole mici, majoritatea dintre care conțin doar prevederi generale, lăsînd nereglementate multe probleme. Oamenii, deseori, sînt induși în eroare de simplitatea perfectării creditului și de cerințele minime față de documente.

„Multe structuri în realitate sînt niște escroci, din a căror cauză suferă debitorii, a menționat pentru NOI.md avocatul Serghei Maximenco. Există cazuri cînd clientului care se adresează la o companie de microfinanțare și nu are ce pune în gaj i se cere insistent să lase în calitate de gaj pașaportul sau buletinul. Alții sînt rugați să lase documentele pe mașină sau casă.

Acestea sînt semne clare de escrocherie. Lăsîndu-și documentele de identificare, omul riscă că acestea vor fi utilizate de persoane străine. În final, s-ar putea constata că pe numele acestuia au fost perfectate obligații de credit.

Lăsînd originalele documentelor pentru casă sau mașină, clientul s-ar putea trezi cu vînzarea patrimoniului său, în lipsa lui. Nicio companie onestă de microfinanțare nu va cere în calitate de gaj documentele menționate mai sus. Singurul lucru pe care trebuie să-l propună clienților este să semneze contractul”.

Cu și fără gaj

NOI.md a studiat zeci de site-uri ce promovează în Moldova serviciile de microfinanțare. Majoritatea dintre acestea propun formulare online: e suficient să se indice numele, numărul de telefon, suma și termenul împrumutului, după care managerul contactează clientul pentru a preciza detalii, a semna contractul și a elibera banii.

Unele firme îi asigură clientului comodități maxime la obținerea mijloacelor – managerul este gata să vină singur la debitor și, după perfectarea actelor, să-i elibereze suma necesară. Vîrsta potențialilor clienți variază între 23 și 60 de ani.

Lista documentelor necesare depinde de suma și termenul împrumutului. De regulă, creditul de la o mie pînă la 7-8 mii de lei poate fi perfectat timp de o oră și doar în baza buletinului. Prezența certificatului privind salariul este salutabilă, dar aceasta nu este o condiție obligatorie. Contractul se încheie pe 1-2 luni și poate fi prelungit regulat.

Timp de o zi, pot fi obținute de la 10 pînă la 100 de mii de lei, în baza buletinului de identitate și a documentelor ce confirmă dreptul asupra proprietății, ce devine gaj. Cele mai solicitate obiecte imobiliare de către creditori sînt apartamentele, casele, terenurile. Contractul de gaj se încheie pe doi ani și se perfectează la notar.

2000 de lei în 20 de minute

„Întotdeauna am încercat să evit asemenea firme, însă am avut nevoie urgentă de bani, nu aveam ieșire, relatează despre experiența sa Viorel Istrati, pe o rețea de socializare. Am venit în oficiu pentru perfectarea gajului. Mi-au luat pașaportul și mi-au dat să îndeplinesc o anchetă: locul de trai, locul de muncă, venitul, starea familială.

Nimeni nu verifică nimic, doar că au sunat la numerele indicate de telefon. Pentru a obține 2000 de lei a fost nevoie de cel mult jumătate de oră. Va trebui să întorc de două ori mai mult. Situațiile în viață, într-adevăr, sînt diferite. Și nu trebuie să spui „niciodată” nici pentru creditele momentane. Sper că voi restitui banii repede și la timp și nu-mi voi mușca mîinile din cauza unei decizii incorecte! Dar, în general, consider că microcreditul este ultima metodă de a obține bani, la care se poate recurge”.

Alte exemple. Împrumutînd de la organizația de microfinanțare 5 mii de lei pe o lună „pînă la salariu”, cu 2% pe zi, clientul va trebui să restituie circa 8 mii de lei. Dacă acesta nu se va încadra în termen și va prelungi contractul pentru încă o lună, atunci datoria va crește pînă la 11 mii de lei.

Cumpărînd cu ajutorul microcreditului de consum o mașină de spălat, un televizor sau un laptop, cumpărătorul achită în plus de 1,5-2 ori mai mult față de prețul din magazin.

Dificultățile apărute la achitarea datoriei pot pur și simplu să-l falimenteze pe debitor. Cu atît mai mult dacă contractul de gaj este autorizat la notar – acest fapt înlesnește procedura de preluare a imobilului gajat.

Recent, Curtea Supremă de Justiție a examinat un caz în care un întreprinzător a obținut un microcredit de 80 de mii de lei, pe doi ani, pentru dezvoltarea businessului, cu 35% anuale. Investițiile au fost nereușite și, în final, datoria acestuia, inclusiv penalitățile, a crescut pînă la 250 de mii de lei. Întreprinzătorul a pierdut nu doar banii, dar, conform deciziei instanței, și bunul gajat. Reclamantul menționează că, la fel ca și „alți colegi de necaz”, la semnarea contractului nu deținea informații depline privind condițiile lui.

Ținta – clienți cu potențiale probleme

Organizațiile de microfinanțare explică rata înaltă a dobînzii prin riscurile înalte de rambursare a mijloacelor bănești. Totodată, cu toate neajunsurile microcreditării, în multe cazuri, doar acest tip de susținere financiară este accesibil pentru persoanele cu o istorie de credit nefavorabilă sau care nu au o istorie.

Un participant al acestei piețe a convenit să relateze pentru NOI.md, în condiții de confidențialitate, despre unele particularități ale activității organizațiilor de microfinanțare.

„Această afacere nu este chiar atît de profitabilă precum se crede, spune interlocutorul nostru. Durata medie de viață a unei organizații de microfinanțare este destul de scurtă față de întreprinderile obișnuite.

Participanții noi pe piață nu fac față concurenței, deoarece în Moldova activează demult actori mari cu filiale în diferite localități și cu abilitatea de a lupta cu riscurile nerambursării. Aceștia au o experiență mare de percepere a proprietăților datornicilor în contul datoriilor, acționînd prin intermediul judecătoriilor și al executorilor judecătorești.

De menționat că organizațiile de microfinanțare, din start, au drept țintă clienți cu potențiale probleme, dintre clienții neperformanți ele sînt nevoite să-i aleagă pe cei «mai puțin neperformanți». În condiții de criză, băncile înăspresc regulat cerințele față de debitori, iar mulți dintre aceștia, primind refuz, vin după microcredite. De obicei, aceștia sînt persoane cu o istorie de credit proastă, cu venituri mici sau neoficiale.

Nu voi afirma că toate organizațiile de microfinanțare desfășoară o activitate onestă. Dar ele însele devin deseori țintele escrocilor. Nivelul escrocheriilor cu credite în sectorul de microfinanțare este de cîteva ori mai înalt decît cel din domeniul bancar. Deseori, la perfectarea microcreditelor se încearcă utilizarea documentelor false sau a celor străine”.

Abuzul de dreptul la profit

Potrivit avocaților, în Moldova există sute de oameni care se consideră victime ale acțiunilor organizațiilor de microfinanțare. Formularea neclară a contractelor le permit acestora să-l lipsească pe client de proprietăți de valoare în contul stingerii datoriei.

„În Moldova deja s-a instituit practica dosarelor legate de activitatea acestor organizații, spune Serghei Maximenco. Statistica arată că în majoritatea cazurilor decizia este în favoarea creditorului. Deși există și cazuri în care avocații reușesc să convingă instanța că cerințele înaintate sînt inadecvate.

În Moldova există cîteva organizații de microfinanțare ce se consideră cei mai activi jucători pe piață, care au anual cîte 50 de litigii cu clienții, cu persoane atît fizice, cît și juridice. Pentru a nu le face publicitate, eu nu le voi numi, iar doritorii pot găsi această informație pe site-urile instanțelor.

Aș dori să menționez din start că suma datoriei de bază oricum va trebui rambursată, iar în ceea ce privește dobînda … În dreptul civil este noțiunea de abuz de drept. E una cînd organizația de microfinanțare acordă împrumuturi cu 25-30% anual, deși și în această situație putem pune accentul pe lipsa transparenței condițiilor contractului.

Însă niciun judecător nu va satisface cerința de achitare a 720% anuale. În această situație, instanța poate percepe dobînda la rata medie de refinanțare, deoarece este evident că organizațiile ce oferă bani fac abuz de dreptul lor la profit”.

Apărare la nivelul anului 2004

Recent, președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a solicitat informații privind activitatea întreprinderilor financiare de microcreditare. Potrivit lui, legislația le permite să jefuiască cetățenii și întreprinderile mici”. Deputatul a cerut o statistică privind numărul microcreditelor eliberate și numărul de cazuri în care cetățenii și-au pierdut gajurile, în baza deciziilor judecătorești.

„E bine că problema organizațiilor de microfinanțare a fost, în sfîrșit, ridicată în Parlament, spune interlocutorul nostru. Însă va avea aceasta vreun impact?

Activitatea organizațiilor de microfinanțare este monitorizată de Comisia Națională a Pieței Financiare. Din păcate, în domeniul microfinanțării, Comisia practic nu-și exercită atribuțiile de bază. Timp de 10 ani după intrarea în vigoare a legii, aceasta a fost modificată doar de cîteva ori, dar și atunci modificările au fost cosmetice.

Dacă în domeniul creditării bancare regulile sînt perfecționate, băncile au noi obligații și se ridică nivelul de responsabilitate, atunci clientul organizației de microfinanțare este apărat la nivelul anului 2004, adică în măsura în care este în stare să se apere singur.

Deseori, clientul nu este informat despre dobînda întreagă pentru microcredite. În contractele cu asemenea companii sînt multe articole controversate. Legislația privind activitatea organizațiilor de microfinanțare conține un șir de lacune, ce au drept consecință atitudinea neonestă față de clienți.

Situația ar putea fi ameliorată prin unele amendamente ce ar spori responsabilitatea CNPF și a altor organe regulatorii, precum și ar înlătura lacunele care permit încălcarea drepturilor consumatorilor de produse financiare și posibilitatea de îmbogățire în baza microcreditelor prin stabilirea unei dobînzi excesive”.

 

SURSA: NOI.MD